"Sprzątanie świata"

nasi ucznioiwe kolejny raz w akcji

W dniu 21 września po raz kolejny uczniowie naszej szkoły sprzątali najbliższą okolicę. W ten sposób przyłączyliśmy się do kampanii „Sprzątanie Świata”. To międzynarodowa akcja związana z ochroną środowiska,która trwa już od 25 lat. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja „Nasza Ziemia”.

Pod opieką wychowawców i nauczycieli sprzątać świat udali się uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i trzecie klasy gimnazjalne. W krótkim czasie zapełnili worki śmieciami zalegającymi przy ulicach i wśród zielonych trawników.

Wszyscy uczniowie wzięli w tym dniu udział w ogniskach klasowych bądź innych spotkaniach integracyjnych.