Kolejna galeria prac plastycznych uczniów

– nauczanie zdalne

W czasie zdalnego nauczania nasi uczniowie wykazali się kreatywnością, zrealizowali wiele ciekawych pomysłów (zarówno tych proponowanych przez nauczyciela, jak i własnych). Powstały prace plastyczne w różnych technikach i o różnej tematyce – fotokolaże, projekty budowli, portrety, wiosenne dmuchawce, zabawki z recyklingu, zabawy z literami, proste asamblaże. Część z nich można obejrzeć w poniższej galerii.

Galeria prac plastycznych

Również na lekcji techniki uczniowie realizowali różnorodne ćwiczenia. Poniżej galeria kolorowych kanapek i nakryć stołu.

Galeria prac