"Wolni i bezpieczni od nałogów"

- nasi uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym

We wtorek, 17 grudnia, zakończył się projekt pod nazwą "Bezpieczni i wolni od nałogów" realizowany przez Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Jego celem było uświadomienie szkodliwości i skutków zażywania wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych - narkotyków i dopalaczy. W ramach projektu Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich przeprowadziło również szereg konkursów kreatywnych, w tym konkurs plastyczny na najlepszy plakat profilaktyczny oraz konkurs filmowy, polegający na nakręceniu filmu ostrzegającego przed skutkami zażywania narkotyków. Ponadto w szkole przeprowadzono I Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy.

Każda szkoła mogła do poszczególnych konkursów zgłosić po dwa zespoły. Nasza placówka wzięła udział w konkursie plastycznym na plakat. Reprezentowały nas dwa zespoły z kl. VII b. Pierwszy w składzie: Maja Joachimiak i Ula Piwowarczyk, drugi w składzie: Ola Gardulska, Weronika Nowak i Emilia Supierz. To właśnie praca drugiego zespołu została wybrana przez komisję jako najciekawsza. Uczennice przygotowywały prace pod opieką p. Justyny Soi-Sadowskiej. Otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!