Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty!

- Nasza szkoła najlepsza w powiecie!

Znamy już wyniki naszych uczniów. Pomimo obaw związanych z okresem nauki zdalnej, okazały się one satysfakcjonujące. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim – osiągnęli wynik 81%, język polski napisali na 67%, a matematykę – na 62%. W tabeli podajemy porównanie z wynikami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Ósmoklasistom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych!

język polskimatematykajęzyk angielski
Nasza szkoła67%62%81%
Gmina62%43%67%
Powiat57%44%59%
Województwo59%47%65%
Kraj60%47%66%