"Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmieniać świat?"

- projekt

Organizatorem projektu była Fundacja Uniwersytet Dzieci. Projekt realizowany był w klasie Vb i 8b na lekcjach wychowawczych przez panie Małgorzatę Ciszek i Justynę Soję-Sadowską.

Zajęcia, z których część miała formę on-line, realizowane były z wykorzystaniem scenariuszy, filmów i kart pracy do poszczególnych lekcji udostępnionych przez Organizatorów.

W ramach projektu klasy uczestniczyły w 8 lekcjach.

Zrealizowane tematy:

  • "Jak dbać o poczucie własnej wartości?"
  • "Na czym polega budżet obywatelski?"
  • "Jak świadomie podejmować decyzje?"
  • "Co to znaczy być odpowiedzialnym?"
  • "Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?"
  • "Czy wolontariat może być kluczem do sukcesu?"
  • "Jak stworzyć przepis na tolerancję?"
  • "Ile kultur mieści się w jednym mieście?"

W czasie realizowanych tematów uczniowie dyskutowali na temat norm i wartości ważnych w życiu, zachowań istotnych w kontaktach z innymi ludźmi, poznawali kulturę mniejszości narodowych w Polsce. Uświadomili sobie, w jaki sposób postrzegane i określane są osoby niepełnosprawne. Omawiali przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania tolerancji w relacjach: sprawni - niepełnosprawni. Określali, kim jest wolontariusz, i na czym polega jego praca oraz jakie umiejętności można zyskać dzięki wolontariatowi.

Projekt rozwijał u dzieci takie kompetencje, jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne, empatia oraz umiejętność współpracy. W czasie realizacji zajęć uczniowie rozwijali wrażliwość na potrzeby społeczności lokalnej, kształtowali postawę świadomego uczestnictwa i zaangażowania w życie społeczne.