Sala do terapii integracji sensorycznej

- uroczyste otwarcie

We wtorek, 9 marca, w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wspólnie z dyrektorem szkoły Czesławem Staciwą, dokonali uroczystego otwarcia sali do terapii integracji sensorycznej. Na otwarciu obecni byli również: wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Milczarek, wicedyrektorki szkoły Edyta Kowalska i Justyna Maliborska, przedstawiciele mediów.

Wyposażenie sali zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych przez gminę oraz wkładu własnego z budżetu szkoły.

O możliwościach wykorzystania sali, formach ćwiczeń, o terapii integracji sensorycznej, opowiedziała pani psycholog Anita Adach. Dzielnie towarzyszyła jej mała asystentka Basia, która zgromadzonym gościom prezentowała kolejne ćwiczenia.

Pracownia integracji sensorycznej powstała z myślą o wsparciu dzieci, które z racji dysfunkcji w zakresie systemów sensorycznych doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. Stwarza to nowe możliwości terapeutyczne, jakie szkoła może zaoferować dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, czy niepełnosprawnością ruchową.

Integracja sensoryczna jest procesem zachodzącym w układzie nerwowym, w którym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów w celu ich efektywnego wykorzystania. Z zaburzeniami integracji sensorycznej mamy do czynienia wtedy, gdy układ nerwowy niewłaściwie odbiera i organizuje bodźce zmysłowe, co może powodować różnego rodzaju trudności, np. z przyswajaniem wiedzy, koncentracją, koordynacją i sprawnością ruchową, poziomem aktywności oraz zachowaniem.

Przeprowadzona diagnoza pozwoli skutecznie pomóc takim dzieciom już na wczesnym etapie, dzięki czemu terapia będzie bardziej efektywna.

Celem terapii integracji sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej stymulacji systemów zmysłowych poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, która wpływa na poprawę funkcjonowania zarówno w sferze ruchowej, jak i emocjonalnej. Zajęcia prowadzone są w kontakcie indywidualnym przez wykwalifikowanego terapeutę w specjalnie do tego przygotowanej i wyposażonej sali. Wszystkie sprzęty posiadają odpowiednie atesty, dzięki czemu można z nich bezpiecznie korzystać. Sama terapia przypomina naukową zabawę, dzięki czemu jest bardzo lubiana przez dzieci.

W przedszkolu i szkole w Stadnickiej Woli prowadzone są aktualnie badania przesiewowe, które pozwolą wykryć ryzyko występowania dysfunkcji integracji sensorycznej oraz zaprojektować odpowiednie działania wspierające rozwój psychomotoryczny dzieci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1