Niezwykły gość

5 kwietnia w naszej szkole z inicjatywy absolwentki, Natalii Staciwy, pojawił się niezwykły gość – Anna Maria Wesołowska. Znana w całej Polsce prawniczka, a obecnie – sędzia w stanie spoczynku – spotkała się z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi. Pani sędzia przygotowała interesujące prelekcje na temat praw i obowiązków dzieci, rodziców i osób odpowiedzialnych za wychowanie młodzieży.

Podczas spotkań zarówno młodsi ich uczestnicy, jak i dorośli mogli zadawać pytania. Ciekawe spostrzeżenia z rozmów z uczniami wykorzystała pani sędzia w czasie rozmowy z dorosłymi. Spotkania miały charakter profilaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przemocy i hejtu. Podczas spotkania z dorosłymi sędzia podkreśliła istotne znaczenie współpracy różnych placówek i instytucji oraz lokalnych władz, mających wpływ na wychowanie młodych ludzi. Uczniowie szkoły ze szczególnym zainteresowaniem przyjęli pomysł utworzenia w szkole kącika prawnego, który miałby na celu pobudzanie do refleksji zarówno dzieci jak i rodziców.

Spotkanie pod hasłem: "Jak w świetle współczesnych zagrożeń uniknąć konfliktu z prawem" okazało się oryginalną formą edukacji prawnej.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1