Mobilna Akademia Młodych Orłów

- spotkanie trenera z rodzicami

Dnia 13.04 w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie dla rodziców z trenerem Mobilnej Akademii Młodych Orłów Pawłem Rybińskim. Tematem wykładu było "Jak wspierać rozwój młodego sportowca". Omówione zostały praktyczne wskazówki, które ukierunkowują na elementarne aspekty wspierania rozwoju, w tym: naukę radzenia sobie z porażkami, akceptację i wzmacnianie, zwracanie uwagi na emocje, reguły dotyczące aktywnego słuchania oraz udzielania konstruktywnych komunikatów (wymogów, krytyki i pochwał), kształtowanie ufności we własne siły, określanie zasobów, rozwijanie tolerancji, wytrwałości, motywacji do działania oraz budowanie relacji.