Program "Bieg po zdrowie"

Program opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny. Realizowany był w klasach czwartych od listopada do maja. Koordynatorkami programu były panie: Justyna Soja- Sadowska i Anna Swat.

Głównymi celami programu było:

  • opóźnienie, zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały do zajęć w wersji elektronicznej.

W ramach programu w klasach zrealizowany został cykl 6 godzin lekcyjnych, w czasie których uczniowie: dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzyli komiksy z bohaterami programu.

Tematy zrealizowanych zajęć:

  1. Palenie jest niezdrowe.
  2. Jak nie dać się złowić nałogowi?
  3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?
  4. Palenie szkodzi!
  5. Jak to zrobić, żeby nie palić?
  6. Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Zajęcia realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, dostosowanych do wieku dzieci. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali różnymi metodami, często współpracowali w zespołach.

Z założeniami programu zapoznani zostali również rodzice czwartoklasistów.

Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 Program Bieg po zdrowie w klasach 4 javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1