"NASZ MISJONARZ KSIĄDZ MARCELI PRAWICA"

Ksiądz Marceli Prawica – "Legenda afrykańskich misji". Chcąc uczcić pamięć tego Wielkiego Misjonarza diecezji radomskiej, a zarazem Honorowego Obywatela Miasta Końskie, zrodziła się inicjatywa przeprowadzenia konkursu na temat jego życia i niezwykłej działalności misyjnej w Zambii. Z taką propozycją zwróciła się do Pana Burmistrza pani Zofia Münnich, reprezentująca Fundację "Misja i pamięć księdza Marcelego Prawicy", która zarazem udostępniła materiały do tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch obszarach – konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny. Konkurs wiedzy odbył się pod hasłem "NASZ MISJONARZ KSIĄDZ MARCELI PRAWICA" i był adresowany do uczniów klas IV- VIII Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Końskie.

Etap szkolny został przeprowadzony 30 maja. Cieszył się wielkim zainteresowaniem, bowiem wzięło w nim udział 97 uczniów z 7 szkół. Z każdej placówki wyłoniono 2 laureatów, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego.

Konkurs plastyczny pod hasłem "Misjonarz w buszu" został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy I-IV
II kategoria – Klasy V-VIII

Udział w konkursie polegał na wykonaniu pracy plastycznej na temat życia i pracy księdza Marcelego Prawicy. W tym konkursie uczestniczyło 144 uczniów.

Głównymi celami konkursu było: propagowanie wiedzy o życiu i działalności księdza Marcelego Prawicy, rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą księdza Marcelego Prawicy, pielęgnowanie pamięci o księdzu Marcelim, zapoznanie z pracą misjonarzy i rozwijanie wrażliwości na potrzeby bliźnich w krajach misyjnych, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci przez działania twórcze.

Organizatorem konkursu była Fundacja "Misja i pamięć księdza Marcelego Prawicy" z siedzibą w Końskich, której prezesem jest radca prawny – Jan Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz parafia Świętego Mikołaja w Końskich. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Krzysztof Obratański oraz Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Marek Solarczyk. Nad przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele religii – Iwona Łyczek i Małgorzata Misiowiec.

Dnia 8 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich odbył się etap gminny konkursu wiedzy.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Agata Leszczyńska, ZPO Stadnicka Wola, katecheta: Iwona Łyczek
I miejsce - Aleksandra Sak, ZPO Pomyków, katecheta: Ewelina Kiepas
II miejsce - Marta Marczyńska, ZPO Stadnicka Wola, katecheta: Iwona Janiszewska
III miejsce - Maja Kwiecińska, SP Nr 2 Końskie, katecheta: Renata Wołowiec
Wyróżnienie - Natalia Chuchrowska, SP Nr 1 Końskie, katecheta: Małgorzata Chrabąszcz
Wyróżnienie - Kamila Gąszcz, SP Dziebałtów, katecheta: Ewa Wolska

9 czerwca w Domu Kultury w Końskich nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. W tym obszarze zwycięzcami zostali:

W kategorii klas I-IV
I miejsce – Emilia Stachura, kl. IVa – ZPO Stadnicka Wola
II miejsce – Julia Jedynak, kl. II – ZPO Nieświń
III miejsce – Zofia Czechowska, kl. IIIb SP Nr 2 Końskie
Wyróżnienie – Łucja Adamczyk, kl. Ib SP Dziebałtów
Wyróżnienie – Nadia Śliz, kl. Ib ZPO Stadnicka Wola

W kategorii klas V – VIII
I miejsce – Nina Piekarska, kl. Vb, ZPO Stadnicka Wola
II miejsce – Marta Juszyńska, kl. VII, ZPO Pomyków
III miejsce – Julia Tańculska, kl. V, ZPO Nieświń
Wyróżnienie – Kacper Malasy, kl. Va, ZPO Stadnicka Wola
Wyróżnienie – Julia Stefańska, kl. Vb, SP Nr 2 Końskie

Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej Mszy Świętej z udziałem księdza Biskupa – Marka Solarczyka, dnia 17 września w kościele Świętego Mikołaja w Końskich.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz fundacja "Misja i pamięć księdza Marcelego Prawicy".

1 2 3 4 5 6 web galery simpleby VisualLightBox.com v6.1