Projekt "Lekcja: ENTER!"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter!". W projekcie wzięła udział wicedyrektor naszej szkoły oraz dwunastu nauczycieli. Uczestnicy realizowali szkolenia online, których celem było podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnego, kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej.

W czasie szkolenia nauczyciele poznawali sposoby prowadzenia swoich lekcji tak, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które pozwolą uczniom na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Każdy z uczestników podczas realizacji projektu opracował i opublikował scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK/e-zasobów oraz przeprowadził dwie lekcje otwarte obserwowane przez Dyrektora szkoły. Celem lekcji było wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów. Po zakończonych zajęciach dzieci przyznawały, że nowoczesne technologie są ich doskonałym uzupełnieniem, powodują, że temat jest ciekawszy a uczniowie chętniej i bardziej aktywnie w lekcji biorą udział.

Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! Projekt Lekcja ENTER! javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1