Projekt "Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?"

Projekt realizowany był w klasie 4a na lekcjach wychowawczych od października do czerwca przez panią Justynę Soję-Sadowską. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, która zapewniła scenariusze, filmy, karty pracy do poszczególnych lekcji.

W ramach projektu zrealizowany został z dziećmi cykl 8 scenariuszy lekcji (2 lekcje na rozgrzewkę i 6 lekcji tematycznych). Podczas lekcji uczniowie pracowali zespołowo, poszukiwali kreatywnych rozwiązań omawianych problemów, uczyli się rozpoznawać, co czują inni. Celem projektu było wzmocnienie umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatii i świadomości własnych emocji.

Zrealizowane tematy:

  • Kto w rodzinie jest najważniejszy?
  • Jak ukryć emocje w filiżance?
  • Jak wydobywa się emocje?
  • Jak ludzie przeżywają emocje?
  • Ile pomysłów mieści się w głowie?
  • Czym ludzie różnią się między sobą?
  • Jak się uczyć koncentracji uwagi?
  • Czy można uczyć się szybciej?

Uczniowie chętnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach, dyskutowali, brali udział w zabawach i tworzyli prace odpowiadające tematyce zajęć. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Na zakończenie projektu nauczyciel i klasa otrzymali certyfikat i dyplomy.

Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a Projekt Jak odczytywać emocje? w kl. 4a javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1