Spotkanie uczniów klas III z policjantami

14 marca odbyło się spotkanie uczniów klas III z policjantami, które było częścią realizacji szkolnego programu profilaktycznego pod nazwą "Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze", głównym celem było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomego, mądrego odbiorcy i jednocześnie użytkownika mediów.

Zajęcia poparte prezentacją multimedialną z elementami dyskusji miały ciekawy przebieg i wzbudziły u uczniów duże zainteresowanie.

Dziękujemy Pani Monice Zamachowskiej - młodszy aspirant, Pani Marcie Przygodzkiej - aspirant sztabowy, oraz Panu Łukaszowi Morce - starszy sierżant za zaangażowanie się w  projekt "Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze" i za dołożoną "cegiełkę" w kształtowaniu prawidłowych, bezpiecznych zachowań uczniów w Internecie.

1 2 3 4 5 6 7 8 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1