Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 27 października 2021r. - 49 uczniów zostało przyjętych do braci uczniowskiej Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej, wiedzą o swojej ojczyźnie. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet sztandarowy. Po złożeniu oficjalnej przysięgi dyrektor szkoły pan Czesław Staciwa dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając słowa: "Pasuję Cię na ucznia...".

Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klas pierwszych pani Iwona Ślifirska i pani Jolanta Sułek wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy oraz imienne zapinki ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.

Klasa 1a

1a 1a_1 1a_2 1a_3 1a_4 1a_5 1a_6 1a_7 1a_8 1a_9 1a_10 1a_11 1a_12 1a_13 1a_14 1a_15 1a_16 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1

Klasa 1b

1b 1b_1 1b_2 1b_3 1b_4 1b_5 1b_6 1b_7 1b_8 1b_9 1b_10 1b_11 1b_12 1b_13 1b_14 1b_15 1b_16 1b_17 1b_18 1b_19 1b_20 1b_21 1b_22 1b_23 1b_24 1b_25 1b_26 1b_27 1b_28 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1