Nasi uczniowie wśród najlepszych

20 października 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich dziesięcioro najlepszych uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Alicja Woźniak, która otrzymała stypendium za wyniki w nauce z uwzględnieniem wybitnych osiągnięć oraz Krzysztof Frączyk i Piotr Wiąckiewicz, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce.

W uroczystości wzięli udział rodzice i opiekunowie uczniów oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursów przedmiotowych. Naszą placówkę reprezentowali dyrektor szkoły Czesław Staciwa oraz nauczycielki języka niemieckiego Anna Milczarz i Marzena Piwowarczyk. Wszystkim obecnym zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński złożył najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie Marcin Zieliński, szef komisji oświaty w Radzie Miejskiej Leszek Stanek oraz naczelnik edukacji w gminie Końskie Krystyna Milczarek. Wraz z zastępcą burmistrza Krzysztofem Jasińskim wręczyli uczniom stypendia oraz dołączyli się do gratulacji i życzeń.

Całą uroczystość uświetnił występ muzyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Relacja TKN24