Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 23.09.2021r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Komisja wyborcza w składzie: Aleksandra Pikuła, Kamila Małecka, Martyna Biniek, Przemysław Lagner oraz opiekunowie SU: Iwona Banasik i Magdalena Hurec, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Przewodniczącą SU została Zuzanna Wąsik z klasy VIIIb.

Członkami SU, przydzielonymi do pracy w poszczególnych sekcjach zostali:
Sekcja sportowa: Igor Bąk VIIIb, Dominika Cichoń VIIc, Jakub Frączyk Va, Julia Sielska VIIIb
Sekcja informacyjno-porządkowa: Antoni Bogacki VIIIb, Weronika Jakubowska VIIIb, Wiktor Panek VIIIb, Zuzanna Staciwa VIIIa
Sekcja artystyczna: Zuzanna Kowalska VIIc, Julia Świadek VIIIb, Anna Turalska VIIa
Sekcja charytatywna: Maria Juszczyk Va, Marta Prawda Va, Alicja Woźniak VIIIc, Amelia Woźniak VIIIa