Debata w klasach 5

25 października uczniowie klas piątych wzięli udział w 3-godzinnych zajęciach realizowanych w ramach programu profilaktycznego "DEBATA".

Celem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. W trakcie zajęć pojawiły się elementy mini wykładu wprowadzającego w nowy temat oraz dostarczającego wiedzy związanej z piciem alkoholu. Dominowały aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów.

Dzieci aktywnie brały udział w warsztatach, uzupełniały ankiety, odpowiadały na pytania. Miały możliwość poznania strat rozwojowych wynikających z picia alkoholu, zwłaszcza dotyczących sfery kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim, umiejętności zabawy. Dochodzenie do wniosków odbywało się wspólnie w czasie dyskusji, dialogu z grupą i pojedynczymi osobami.

Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 Debata profilaktyczna w klassach 5 javascript gallery slideshow freeby VisualLightBox.com v6.1