I miejsce w Diecezji Radomskiej dla ucznia naszej szkoły

Dnia 19 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej. Nagrodzone zostały dzieci z klas 1-3.

Konkurs nosił hasło "Biblijne obrazy Kościoła".

Do wydziału katechetycznego napłynęło 150 prac z różnych szkół. Uczeń klasy IIa naszej szkoły – Fabian Jankowski zajął I miejsce w diecezji.

Celem konkursu było przybliżenie i wyjaśnienie obrazów Kościoła, jakie odnajdujemy w Piśmie Świętym, zainteresowanie dzieci wiedzą religijną oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Fabian przygotował swoją pracę pod kierunkiem nauczycielki religii - p. Iwony Łyczek.

Podsumowania konkursu dokonali - ksiądz Biskup Ordynariusz - Marek Solarczyk, Dyrektor Wydziału Katechetycznego – ks. dr Stanisław Łabendowicz oraz wizytator religii – ks. dr Dariusz Frydrych. Wręczyli oni wszystkim laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy Fabianowi kolejnych sukcesów!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1