Obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Nasza szkoła, podobnie jak wiele innych, dołączyła do inicjatywy UNICEF Polska i zorganizowała obchody rocznicy uchwalenia tej Konwencji.

Prawa dziecka powinien znać każdy uczeń, a dorosły człowiek szanować i reagować, gdy jest świadkiem ich łamania.

Bardzo cieszymy się, że tak wielu uczniów naszej szkoły zdecydowało się dołączyć do obchodów i zamanifestowało to niebieskim ubiorem. W ramach obchodów zostały zaprezentowane na gazetkach wybrane prawa dziecka a klasy robiły pamiątkowe zdjęcia. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, którego laureatami zostali:

I miejsce - Ala Konopka z kl. IIIb
II miejsce - Antek Kądziela IIIa
III miejsce - Ania Latańska III a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1