Szkolne rekolekcje wielkopostne

W dniach 15-17 marca w naszej szkole odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. dr Łukasz Białas – wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie. Spotkania odbywały się w dwóch grupach: klasy I-IV oraz klasy V-VIII.

Pierwsze dwa dni rekolekcji miały miejsce w auli szkolnej, gdzie Ksiądz Rekolekcjonista wyjaśniał słowo Boże, odkrywając zawartą w nim miłość Boga do nas. Przybliżył prawdę, że Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem, a my Jego"Owczarnią", o którą nieustannie się troszczy. Tłumaczył, w jaki sposób dobrze przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania i jak żyć w mocy Bożego Ducha.

Trzeci dzień rekolekcji uczniowie rozpoczęli w szkole od spotkania z wychowawcami, a następnie udali się do kościoła. Tam wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie pokutnym. Potem mieliśmy okazję pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. Zwieńczeniem rekolekcyjnych spotkań była uroczysta Eucharystia.

Nad przebiegiem rekolekcji czuwały panie katechetki – Iwona Łyczek, Iwona Janiszewska oraz wychowawcy klas.

Ten wyjątkowy czas przebiegał w atmosferze radości, modlitwy i wspólnego uwielbienia śpiewem. Choć na chwilę wszyscy mogli oderwać się od telefonów, tabletów i niezałatwionych spraw.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rekolekcji – Dyrekcji, Proboszczowi parafii Świętej Anny – Pawłowi Wlazło oraz nauczycielom.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 web galery simpleby VisualLightBox.com v6.1