LEKCJA OTWARTA Z RELIGII

Dnia 21 lutego 2023 roku p. Iwona Łyczek przeprowadziła lekcję otwartą w klasie Va nt. "Wielki Post wezwaniem do pokuty i nawrócenia". Wykorzystując różnorodne metody pracy przedstawiła uczniom istotę Wielkiego Postu. Wyjaśniła symbole i obrzędy tego okresu.

Lekcję obserwowali: Dyrektor – Czesław Staciwa, Wicedyrektor – Edyta Kowalska, nauczyciele Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli oraz nauczyciel religii Szkoły Podstawowej w Modliszewicach - Joanna Makuch. Po zajęciach nauczyciele mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. Obserwatorzy dokonali analizy zajęć, wykorzystując wypełniony przez siebie arkusz obserwacji. Zajęcia były bardzo ciekawe, inspirujące, zachęcające do wykorzystania poznanych technik na własnych lekcjach.

1 2 3 4 5 6 7 8 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1