II miejsce w ekologicznym konkursie plastycznym

6 lutego w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Odpady segregujesz, Ziemię szanujesz, czyste powietrze ratujesz!" zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Końskie.

Tematyka prac plastycznych nawiązywała do realizowanego przez gminę Końskie Programu "Czyste powietrze". Ideą konkursu było promowanie i szerzenie wśród dzieci pozytywnych postaw wobec czystego powietrza oraz zwrócenie uwagi na wpływ, jaki każdy z nas ma na jakość powietrza, którym oddycha.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace były wykonane w formie makiety.

Spośród wszystkich złożonych prac konkursowych komisja wyłoniła laureatów poszczególnych etapów edukacyjnych.

W kategorii klas IV–VIII, uczennica naszej szkoły, Julia Trzcińska z klasy Va, zajęła II miejsce. Gratulujemy!

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1