Świętokrzyski Kongres Samorządów Uczniowskich

W dniu 26 września 2023r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przedstawiciele naszej szkoły Barbara Garlińska, Karolina Swat i Bartłomiej Rurarz uczestniczyli w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich. Organizatorami Kongresu byli Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich oraz zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w pracę na rzecz społeczności szkolnej. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

1 2 3 4 5 6 7 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1