Ślubowanie klas pierwszych i wycieczka do Kielc

W dniu 27 października 2023r. uczniowie klas pierwszych w Stadnickiej Woli zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Na uroczystość ślubowania licznie przybyli rodzice i krewni uczniów, Pan Burmistrz Krzysztof Obratański oraz Pani wicedyrektor J. Maliborska i Pani wicedyrektor E. Kowalska. Uczennice klasy IV : Natalia Bugajska, Zofia Wróbel i Aleksandra Florczyk, które prowadziły uroczystość na początku przywitały wszystkich zebranych, a zwłaszcza pierwszoklasistów w tym najważniejszym dla nich dniu jakim jest uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Pierwszaki wzorowo zaprezentowały program artystyczny, w którym wykazały się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Później złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie poprzez dotknięcie symbolicznym ołówkiem ramienia każdego z nich p. Burmistrz pasował pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli. Na koniec p. Burmistrz złożył uczniom piękne życzenia. Najmilszą chwilą dla dzieci było otrzymanie prezentów z rąk rodziców oraz wychowawców. Uwieńczeniem uroczystości była wycieczka do Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ oraz Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. Ten uroczysty dzień będą wszyscy długo i mile wspominać.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jquery flash lightboxby VisualLightBox.com v6.1