Informacje


Godziny, w których wychowawcy przedszkola pełnią dodatkowe dyżury, 

konsultacje  dla rodziców:


Grupa "Sówki"

Monika Śliwak - 

czwartek, godz. 11:00-11:30


Anna Ziółkowska - 

piątek, godz. 9:30-10:00Grupa "Jeżyki"

Elżbieta Dąbroś -

czwartek, godz. 9.50 - 10.20Grupa "Motylki"

Katarzyna CuperMarlena Skroś
Grupa "Wiewiórki"

Małgorzata Wiśniewska 

środa, godz. 11.45 - 12.15