Plan dnia

Każdy dzień Państwa Dzieci w naszym przedszkolu jest zaplanowany. Jest czas na zabawę, posiłki oraz naukę i odpoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem dnia.


Grupa "MOTYLKI"


Godz. 7.00 - 8.45 

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Swobodne zabawy dzieci. Ćwiczenia poranne ruchowe. Praca indywidualna nauczyciela z dziećmi skierowana na wszechstronny i prawidłowy rozwój.

Godz. 8.45 - 9.00 

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Czynności organizacyjne.

Godz. 9.00 - 9.20

I śniadanie.

Godz. 9.20 - 10.45

Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową. Zabawy organizowane i spontaniczne. Twórcza aktywność dzieci. Zajęcia dodatkowe wynikające z planu ( język angielski, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia plastyczno-techniczne, sensoryka dla smyka, logopedia).

Godz. 10.45 - 11.00

Przygotowanie do II śniadania. Czynności higieniczno-porządkowe.

Godz. 11.00 - 11.15

II śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.

Godz. 11.15 - 12.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  obserwacje.

Godz. 12.45 - 13.00

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Godz. 13.00 - 13.30 

Obiad, Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. 

Godz. 13.30 - 14.00

Poobiedni odpoczynek: zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym połączone z czytaniem książek bądź słuchaniem muzyki relaksacyjnej. Zajęcia wyciszające.

Godz. 14.00 - 14.40

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy w sali lub na powietrzu. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Godz. 14.40 - 14.50

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno-porządkowe.

Godz.14.50 - 15.00

Podwieczorek.


Od godziny 15:00 dzieci pozostają pod opieką innego nauczyciela w grupie łączonej.

 

Grupa "SÓWKI"


Godz. 6.30 - 8.00

Własna aktywność dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe.

Godz. 8.00 - 9.00

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 - 9.30

I śniadanie.

Godz. 9.30 - 10.45

Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Godz. 10.45 - 11.15

Przygotowanie do posiłku - II śniadanie czynności porządkowo - higieniczne. 

Godz. 11.15 - 12.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  obserwacje.

Godz. 12.45 - 13.00

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 13.00 - 13.30

Obiad.

Godz. 13.30 - 14.30

Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem.

Godz. 14.30 - 14.45

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.45 - 15.00

Podwieczorek.

Godz. 15.00 - 15.30

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne. Dzieci pozostające dłużej w przedszkolu, przechodzą do innego oddziału.


Grupa "JEŻYKI"


Godz. 7.30 – 8.30                                                                                                                           

Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe integrujące grupę. Indywidualna praca z dziećmi – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne ćwiczenie prowadzone po kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Wybór dyżurnych.

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie – zachowanie porządku wokół siebie, doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków.

Godz. 9.00 – 10.00

Zajęcia programowe z całą grupą w małych zespołach - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Twórcza aktywność dzieci.

Godz. 10.00 – 11.00

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (język angielski, zajęcia rytmiczno taneczne, religia, kreatywne zabawy teatralne, logopedyczne).

Godz. 11.00 – 11.30

Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności porządkowo – higieniczne. II śniadanie.

Godz. 11.30 – 12.30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki, zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym. Kącik „Molika Książkowego” - słuchanie tekstów literackich. Praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.

Godz. 12.30 – 13.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

Godz. 13.00 – 14.15

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne.

Godz. 14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.30 – 14.45

Podwieczorek.

Godz. 14.45 – 16.00

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniu dzieci, zabawy dowolne, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci.

 

Od godz. 13.00 dzieci pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej (z grupą „Wiewiórki”)


Grupa "WIEWIÓRKI"


Godz. 8.00 – 8.30    

Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Godz. 9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o program wychowania przedszkolnego, praca z całą grupą lub w zespołach. Twórcze zaangażowanie dzieci.

Godz. 10.00 – 11.00

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez innych nauczycieli: religia, język angielski, zajęcia rytmiczno - taneczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

Godz. 11.00 – 11.15

Drugie śniadanie.

11.15 - 12.15

Czynności higieniczne przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze, gry i zabawy  na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Godz. 12.00 – 12.50

Czynności  higieniczne i przygotowanie do obiadu, obiad. 

Godz. 12.50 – 13.30

„Kącik Molika Książkowego”  -  czytanie  książeczek  z  biblioteczki  własnej, lub  przyniesionych  z  domu  przez „Wiewiórki”,  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej,  zabawy  dowolne, praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.


Od godziny 13.30, dzieci przebywające w oddziale dłużej niż 5 godzin, pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej.