Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Czesław Staciwa


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Edyta Kowalska

Justyna Maliborska


Grupa I - "MOTYLKI"

wychowawcy:

Katarzyna Cuper

Marlena Skroś

pomoc nauczyciela: 

Izabela Fatalska

Grupa II - "SÓWKI"

wychowawcy:

Monika Śliwak

Anna Ziółkowska

pomoc nauczyciela: 

Elżbieta Świtoń

Grupa III - "JEŻYKI"

wychowawca:

Elżbieta Dąbroś

Katarzyna Cuper

Anna Ziółkowska

Grupa IV - "WIEWIÓRKI"

wychowawca:

Małgorzata Wiśniewska

Katarzyna Cuper
Anita Adach

psycholog, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
i zajęcia "Sensoryka dla smyka"


Małgorzata Ciszek, Izabela Lesiak,  

prowadzą zajęcia logopedyczne


Agnieszka Kalinowska, Monika Firkowska 

prowadzą zajęcia języka angielskiego


Iwona Janiszewska, Iwona Łyczek

nauczycielki religii.