Rekrutacja


14 maja 2019 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Przedszkole Sowa w Stadnickiej Woli

nie posiada już wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020.


26 marca 2019 r.

Informujemy, że do Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli
zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, 
których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Imienna lista dzieci została wywieszona na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu.


Jednocześnie informujemy, że posiadamy jedno wolne miejsce w przedszkolu.


Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Stadnickiej Woli
o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia
do dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców przedszkola.
Dyrektor Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli, 
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 .

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
należy składać w dniach: od 1 lutego do 17 marca 2019 roku.

Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki 
oraz na stronie internetowej naszego Przedszkola w w zakładkach
"Rekrutacja" i "Do pobrania".

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 18 do 22 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola:

25 - 26 marca 2019 r.