Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Czesław Staciwa

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Edyta Kowalska

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Marian Wikiera


Grupa I - "MOTYLKI"

wychowawcy:

Agata Bugajska

Marlena Skroś

pomoc nauczyciela: 

Izabela Fatalska

Grupa II - "SÓWKI"

wychowawcy:

Karolina Rogalska

Monika Śliwak

pomoc nauczyciela: 

Elżbieta Świtoń

Grupa III - "JEŻYKI"

wychowawca:

Elżbieta Dąbroś

Grupa IV - "ZEROWIACZKI"

wychowawca:

Małgorzata Wiśniewska
Anita Adach - psycholog, prowadzi zajęcia z bajkoterapii i zajęcia z kinezjologii

Aneta Karbownik - prowadzi zajecia logopedyczne i zajęcia rytmiczne

Monika Góral, Monika Firkowska i Agata Bugajska - prowadzą zajęcia języka angielskiego

Elżbieta Dąbroś, Karolina Rogalska - prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Maria Sułek - prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Iwona Janiszewska - nauczyciel religii w grupie "ZEROWIACZKI".