Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Czesław Staciwa


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Edyta Kowalska

Justyna Maliborska


Grupa I - "MOTYLKI"

wychowawca:

Agata Bugajska

Aleksandra Słoka

Grupa II - "SÓWKI"

wychowawcy:

Elżbieta Dąbroś

Aleksandra Słoka

Grupa III - "JEŻYKI"

wychowawca:

Monika Śliwak

Izabela Słowińska

Grupa IV - "WIEWIÓRKI"

wychowawca:

Marlena Skroś

Izabela Słowińska
Anita Adach

psycholog, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne


Małgorzata Ciszek, Izabela Lesiak, Monika Śliwak  

prowadzą zajęcia logopedyczne


Monika Firkowska, Agnieszka Kalinowska, Agata Bugajska 

prowadzą zajęcia języka angielskiego


Iwona Janiszewska

nauczycielka religii w grupie "Jeżyki" i "Wiewiórki"

Marlena Skroś 

prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupie "Wiewiórki"

i zajęcia integracji sensorycznej.