Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Czesław Staciwa


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Edyta Kowalska

Justyna Maliborska


Grupa I - "MOTYLKI"

wychowawcy:

Katarzyna Cuper

Marlena Skroś

pomoc nauczyciela: 

Izabela Fatalska

Grupa II - "SÓWKI"

wychowawcy:

Karolina Rogalska

Monika Śliwak

pomoc nauczyciela: 

Elżbieta Świtoń

Grupa III - "JEŻYKI"

wychowawca:

Elżbieta Dąbroś

Marlena Skroś

Karolina Rogalska

Grupa IV - "ZEROWIACZKI"

wychowawca:

Małgorzata Wiśniewska
Anita Adach

psycholog, prowadzi zajęcia z bajkoterapii i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne


Aneta Karbownik

prowadzi zajęcia rytmiczne


Małgorzata Ciszek, Izabela Lesiak, Agnieszka Pakuła

prowadzą zajęcia logopedyczne


Agnieszka Kalinowska, Monika Firkowska 

prowadzą zajęcia języka angielskiego


Elżbieta Dąbroś, Karolina Rogalska

prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Maria Sułek

prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej


Iwona Janiszewska

nauczyciel religii w grupie "ZEROWIACZKI".