Rekrutacja


Informujemy, że do Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli
w wyniku rekrutacji uzupełniającej
zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, 
które spełniły kryterium wiekowe.


Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w formie pisemnego oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Do pobrania:

potwierdzenie


Film promocyjny Przedszkola Sowa w Stadnickiej Woli

Zobacz!
https://youtu.be/t6ElNsui73M

Informujemy, że do Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli
zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, 
które spełniły kryterium wiekowe.


Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w formie pisemnego oświadczenia należy złożyć w szkole do dnia 5 kwietnia
(oświadczenia prosimy zostawiać w przygotowanej skrzynce
w przedsionku, od strony głównego wejścia do szkoły).

Do pobrania:

potwierdzenie


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Dyrektor Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli, 
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023.


Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. 
rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego 
serwisu rekrutacyjnego dla rodziców - FORMICO.
  

Kliknij, aby przejść do strony  konskie.formico.pl

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola 
wypełniają wniosek w formie elektronicznej
a następnie drukują go i podpisują. 

Wygenerowany z systemu Wniosek o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie określonych kryteriów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym przez Rodziców we wniosku jako pierwsze).

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem czynności oraz terminami składania dokumentów 
określonymi w Załączniku nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2022 r.
  Zarządzenie do pobrania poniżej.

Zarządzenie Nr 17/22 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 stycznia 2022 r.


W razie trudności z logowaniem do strony  konskie.formico.pl
rodzic może przynieść wypełniony wniosek do szkoły (do pobrania poniżej).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


Rodzice, którzy wyrażają wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko
w Przedszkolu Sowa w Stadnickiej Woli
powinni wypełnić poniższą deklarację i dostarczyć ją do Przedszkola do 31 stycznia 2022 r .

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 


Uchwała Nr XXX/306/2017 Rady Miejskiej w Końskich dotyczące rekrutacji uzupełniającej:

Uchwała


 W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 375 06 60