Plan dnia

Każdy dzień Państwa Dzieci w naszym przedszkolu jest zaplanowany. Jest czas na zabawę, posiłki oraz naukę i odpoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem dnia.


Grupa "MOTYLKI"


Godz. 6.30 - 8.45 

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna lub w  małych grupach, zestaw zabaw ruchowych

Godz. 8.45 - 9.00 

Czynności porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole

Godz. 9.00 - 9.30

Śniadanie, czynności higieniczne.

Godz. 9.30 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane według programu wychowania przedszkolnego. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci.

Godz. 10.00 - 11.00

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).

Godz. 10.40 - 11.00

Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowo - higieniczne.

Godz. 11.00 - 11.15

II śniadanie.

Godz. 11.30 - 12.15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  obserwacje.

Godz. 12.15 - 12-30 

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne 

Godz. 12.50 - 13.15 

Obiad, Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Godz. 13.15 - 13.45

Odpoczynek połączony z czytaniem książek lub słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub zajęcia wyciszające.

Godz. 13.45 - 14.30

Kontynuacja zajęć dydaktycznych.

Godz. 14.30 - 14.45

Podwieczorek.

Godz.14.45 - 16.00

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.


Grupa "SÓWKI"


Godz. 6.30 - 8.30

Własna aktywność dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe.

Godz. 8.00 - 9.00

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 - 9.30

I śniadanie.

Godz. 9.30 - 10.45

Realizacja zajęć edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Godz. 10.45 - 11.00

Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowo - higieniczne. II śniadanie.

Godz. 11.00 - 11.15

Profilaktyka - mycie zębów

Godz. 11.15 - 12.45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  obserwacje.

Godz. 12.45 - 13.00

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 13.00 - 13.30

Obiad.

Godz. 13.30 - 14.30

Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem.

Godz. 14.30 - 14.45

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.45 - 15.00

Podwieczorek.

Godz. 15.00 - 16.30

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.


Grupa "JEŻYKI"


Godz. 7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, wychowawcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy dowolne spontaniczne, gry, układanki przy stoliku. Indywidualna praca z dziećmi - wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. 

Godz. 8.00 – 8.30 

Ćwiczenia poranne. Wybór dyżurnych. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i porządkowe. Czynności samoobsługowe.

Godz. 8.30 – 9.00                                                                                                            

I Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

Godz. 9.00 – 10.00

Zajęcia programowe z całą grupą w małych grupach - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanie do możliwości dziecka. Twórcza aktywność dzieci.

Godz. 10.00 – 11.00

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, bajkoterapia, zajęcia kompensacyjno - korekcyjne, logopedyczne).

Godz. 10.45 – 11.00

Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności porządkowo - higieniczne. 

Godz. 11.00 – 11.15

II śniadanie. 

Godz. 11.15 – 11.30 

Profilkaktyka stomatologiczna - mycie zębów.

Godz. 11.30 – 12.15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki, zabawy badawcze w ogrodzie  przedszkolnym. Zabawy organizowane i swobodne, czytanie książeczek, obserwacje, ćwiczenia gimnazstyczne.

Godz. 12.15 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 12.30 – 13.00

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Godz. 13.00 – 14.15

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utralające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, praca indywidaualna z dzieckiem.

Godz. 14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.30 – 14.45

Podwieczorek.

Godz. 14.45 – 16.00

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniu dzieci, zabawy dowolne, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci.


Od godz. 13.00 dzieci pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej.


Grupa "ZEROWIACZKI"


Godz. 8.00 – 8.30    

Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Godz. 9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o program wychowania przedszkolnego, praca z całą grupą lub w zespołach. Twórcze zaangażowanie dzieci.

Godz. 10.00 – 11.00

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez innych nauczycieli: religia, język angielski, rytmika, kinezjologia lub bajkoterapia, gimnastyka korekcyjna , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godz. 11.00 – 12.00

Czynności higieniczne przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze, gry i zabawy  na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Godz. 12.00 – 12.45

Czynności  higieniczne i przygotowanie do obiadu, obiad dla dzieci przebywających w grupie dłużej niż 5 godzin.

Godz. 12.45 – 13.30

„Czytankowo”  -  czytanie  książeczek  z  biblioteczki  własnej, lub  przyniesionych  z  domu  przez „Zerowiaczki”,  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej,  zabawy  dowolne, praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.


Od godziny 13.30, dzieci przebywające w oddziale dłużej niż 5 godzin, pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej.