Informacje


Godziny, w których wychowawcy przedszkola pełnią dodatkowe dyżury, 

konsultacje  dla rodziców:


Grupa "Sówki"

Karolina Rogalska - wtorek, godz. 12.00 - 13.00

Monika Śliwak - środa, godz. 11.00 - 11.30

piątek, godz. 10.00 - 10.30


Grupa "Jeżyki"

Elżbieta Dąbroś  - wtorek, godz. 11.00 - 11.30

czwartek, godz. 11.50 - 12.10


Grupa "Motylki"

Agata Bugajska - środa, godz. 9.20 - 9.50

czwartek, godz. 10.00 - 10.30

Marlena Skroś - poniedziałek, godz. 11.30 - 12.00

wtorek, godz. 11.30 - 12.00


Grupa "Zerowiaczki"

Małgorzata Wiśniewska - wtorek, godz. 10.00 - 10.30