Informacje


Godziny, w których wychowawcy przedszkola pełnią dodatkowe dyżury, 

konsultacje  dla rodziców:


Grupa "Sówki"

Agata Bugajska

poniedziałek, godz. 11.30 – 12.00 

czwartek, godz.  10.30 – 11.00


Ewelina Wierzbowska

poniedziałek, godz. 14.00 – 14.30 

piątek, godz. 10.00 – 10.30Grupa "Jeżyki"

Marlena Skroś - 

wtorek, godz. 12.00 - 12.30

piątek, godz. 11.00 - 11.30


Izabella Słowińska

wtorek, godz. 9.00 - 9.30

środa, godz. 11.00 - 11.30Grupa "Motylki"

Aleksandra Słoka

wtorek, godz. 9.00 - 9.30

środa, godz. 9.00 - 9.30Grupa "Wiewiórki"

Milena Okoń-Galas

Izabella Słowińska

wtorek, godz. 12.00 - 12.30

środa, godz. 11.15 - 11.45