Rekrutacja


Informujemy, że do Przedszkola Sowa przyjęte zostały wszystkie dzieci, 
których rodzice złożyli oświadczenia
potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

27 marca 2018 r.

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Stadnickiej Woli o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 4 kwietnia 2018 r. 

21 marca 2018 r. 

W związku z uzyskaniem zgody na utworzenie 
dodatkowego oddziału przedszkolnego 

Dyrektor Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli, 
ogłasza nabór na 15 wolnych miejsc na rok szkolny 2018/2019 .


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Dyrektor Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli, 
ogłasza nabór na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019 .

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
należy składać w dniach: od 1 lutego do 17 marca 2018 roku.

Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki 
oraz na stronie internetowej naszego Przedszkola w w zakładkach
"Rekrutacja" i "Do pobrania".

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 20 do 24 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola:

27 - 28 marca 2018 r.

Listy zostaną wywieszone w placówce oraz opublikowane na stronie internetowej Przedszkola.


Informacje można uzyskać pod nr tel. 41 375 51 80, 41 375 06 60 w godz. 8.00 - 15.00.

7.03.2018 r.

Informujemy, że na dzień 7.03.2018 r. nasze przedszkole nie posiada wolnych miejsc (na rok szkolny 2017/2018).

2 luty 2018 r.

Informujemy, że nasze Przedszkole oferuje jedno wolne miejsce w grupie "Jeżyki".


3 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż nie posiadamy już wolnych miejsc
w Projekcie Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli 
(grupa "Sówki").

Przedszkole oferuje trzy wolne miejsca w grupie "Jeżyki".

  

02.10.2017 r.
Ogłaszamy nabór na dwa wolne miejsca
w Przedszkolu "Sowa"!
  • ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU PRZEDSZKOLE "SOWA".21.08.207 r.

TRWA NABÓR DO PROJEKTU PRZEDSZKOLE "SOWA"
W STADNICKIEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Końskie.

Zainteresowani rodzice mogą dopełnić formalności w Przedszkolu: Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 41 375 06 60, 41 375 51 80 w godzinach 8.00 - 15.00

Formularz zgłoszeniowy do pobrania - tutaj.

Szczegóły rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.OGŁASZAMY NABÓR do Samorządowego Przedszkola "SOWA" w Stadnickiej Woli.