Witamy na stronie naszego Przedszkola

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Nasze przedszkole funkcjonuje w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli. 
Jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, rozwijamy  jego talenty,
zapewniamy doskonałą zabawę i pomoc nauczycieli specjalistów.

Przedszkole znajduje się w dogodnym miejscu.
Placówka posiada parking, plac zabaw, aulę szkolną, halę sportową.

Naszym dzieciom zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki. Jadłospis jest zgodny z obowiązującymi normami żywieniowymi przewidzianymi dla grup przedszkolnych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która czyni wszystko,
by wspomagać rozwój każdego dziecka.


W roku szkolnym 2017/2018 projekt pod nazwą  Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, poddziałanie 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. 

Celem głównym projektu jest wzrost liczby dzieci (w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością), objętych edukacją przedszkolną w Gminie Końskie, w szczególności na obszarze wiejskim.

Realizacja głównego celu opiera się na wdrożeniu działań, w wyniku których:

-  z dniem 1 września 2017 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli rozpoczęło działalność publiczne Przedszkole w Stadnickiej Woli oferujące dodatkowych 25 miejsc w stosunku do funkcjonujących w szkole innych form wychowania przedszkolnego oraz świadczące usługi edukacyjne w pełnym zakresie do 10 godz. dziennie.

Główne zadania w projekcie p.n. Przedszkole „Sowa’ w Stadnickiej Woli (nr. projektu RPSW.08.03.01 -26-0006/17):

1. Utworzenie publicznego przedszkola w Stadnickiej Woli - dostosowanie pomieszczeń do aktualnych przepisów sanitarno-higienicznych, zakup i montaż  mebli oraz wyposażenia.

2.    Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego oddziału wychowania przedszkolnego (zatrudnienie kadry, zakup pomocy dydaktycznych).

3.    Wydłużenie godzin pracy przedszkola.

4.    Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami.

Całkowita wartość projektu: 370 129,13 zł ;  Kwota dofinansowania:   314 341,93 zł