Rekrutacja


20 sierpnia 2020 r.

Drodzy Rodzice

Dnia 24.08.2020 r. na drzwiach w przedsionku szkoły 
zostaną wywieszone listy przedszkolaków (z podziałem na grupy)
przyjętych do Przedszkola Sowa na rok szkolny 2020/21
.


Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

potwierdzenie

Rezygnacja z przyjęcia dziecka do przedszkola:

rezygnacja

24 marca 2020 r.

Informujemy, że do Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli
zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, 
których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola.
Dyrektor Przedszkola "Sowa" w Stadnickiej Woli, 
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021.

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
należy składać w dniach: od 1 lutego do 16 marca 2020 roku.

Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki 
oraz na stronie internetowej naszego Przedszkola w w zakładkach
"Rekrutacja" i "Do pobrania".

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 17 do 20 marca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola:

23 - 24 marca 2020 r.