Godło Polski-biały orzeł na czerwonym tle
Godło Polski-biały orzeł na czerwonym tle

Zespół Placówek Oświatowych w  Stadnickiej Woli

Logo Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

godz 8.15 - Msza w kościele św. Anny w Końskich (dotarcie do kościoła i powrót we własnym zakresie)
godz 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej dla klas I -VIII. Uczniowie ustawiają się klasami za swoimi wychowawcami. Po części oficjalnej przejście do klas z wychowawcami.
Z uwagi na dużą liczebność uczniów do auli mogą wejść tylko rodzice uczniów klas I.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W roku szkolnym 2023/24 podręczniki i zaproponowane zeszyty ćwiczeń do klas I-VIII są bezpłatne i będą wypożyczane w szkole. Rodzice kupują podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
WYNIKI REKRUTACJI

Informujemy, że imienna lista kandydatów zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli na rok szkolny 2023/24 została wywieszona na wewnętrznych drzwiach przy wejściu do szkoły.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 21 kwietnia 2023r., które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - Word Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - pdf

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się 1 lutego 2023r. Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru oraz wnioski i zgłoszenia znajdują się w załączonych dokumentach.

Wniosek/zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie.

Rodzice kandydatów z obwodu szkoły wypełniają zgłoszenie. Rodzice kandydatów spoza obwodu wypełniają wniosek i kandydaci ci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/23 na terenie Gminy Końskie

Pismo do rodziców

Zwrot kosztów zakupu biletu

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2022 r. według harmonogramu:

godz. 8.00 – Msza w kościele św. Anny w Końskich
godz. 9.00 – rozpoczęcie klas IV-VIII w auli szkolnej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach
godz. 10.00 – rozpoczęcie klas I-III w auli szkolnej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach
godz. 11.00 – rozpoczęcie grup przedszkolnych, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W roku szkolnym 2022/23 podręczniki i zaproponowane zeszyty ćwiczeń do klas I-VIII są bezpłatne i będą wypożyczane w szkole. Rodzice kupują podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023
WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

Informujemy, że po I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/23 na kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice składali zgłoszenie lub wniosek.

Do dnia 22 kwietnia prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka na piśmie załączonym w dokumentach do pobrania. Wolę przyjęcia dziecka można potwierdzić, składając dokument w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną, wysyłając skan dokumentu na adres mailowy szkoły: stadwola@interia.pl

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23 rozpoczyna się 1 lutego 2022r. Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru oraz wnioski i zgłoszenia znajdują się w załączonych dokumentach.
W związku z epidemią dokumenty można składać:
1. Drogą elektroniczną (skan wniosku/zgłoszenia) z podpisami rodziców na adres mailowy szkoły stadwola@interia.pl W temacie wiadomości proszę wpisać REKRUTACJA.
2. Wersję papierową w zaklejonej kopercie można składać w skrzynce kontaktowej przy wejściu do szkoły.

Wniosek/zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie.

Rodzice kandydatów z obwodu szkoły wypełniają zgłoszenie. Rodzice kandydatów spoza obwodu wypełniają wniosek i kandydaci ci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

Poniżej zamieszczamy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - komunikat MEiN

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - plakat

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat